C-kullen f. 2000

e. SUCH SJCH Orremyras F´ Indy

u. SUCH SJCH Stensäter Mandel

3 valpar, 2 tikar 1 hane 

 


SUCH SJCH Ormkullens Kiara

Jaktprov: 2 * 1:a Ökl, 2:a Ökl, 2 * 1:a Ekl, 2:a i Ekl (fjäll), viltspår: godkänd anlagsklass

Utställning: BIR, BIS samt res. cacib

Hd: A/A

Övrigt: mentalbeskriven inom SVK. 


 

SUCH SJCH Ormkullens Cobra

Jaktprov: 6 * 1:a Ekl, 4 * 2:a Ekl, 3:a Ekl, 2 * 1:a Ökl, 5 * 2:a Ökl, 3:a Ukl (fjäll), viltspår: godkänd anlagsklass

Utställning: BIR,  BIM samt res. cacib

Hd: A/A

Övrigt: mentalbeskriven inom SVK.

Cobra blev Årets bästa korthårstik i Sverige 2003

SKK:s bruksavelspris 2009

 


Ormkullens Storm:

Utställning: 1:a Ökl