H- kullen f. 2008

e. J-07 Uri vom Thuriger Zipfel.

u.  SUCH SJCH Ormkullens E´ Tigra 

13 valpar, 8 tikar och 5 hanar varav 7 har meriterats på jaktprov


 

J SEUCH Ormkullens Hugo-Boss

Utställning: 1:a placering, Hp, BIR, BIS 4, valpklass, 1:a med Ck Ukl. 1:a, Ck  Ökl, 3 * Cert, Cacib, 2 * BIM

Jaktprov: 1:a Ökl fjäll, 2:a Ökl fält, 2:a Ökl, 2:a Ekl fjäll, viltspår godkänd anlagsklass

Hd: A/A

Övrigt: genomförd MH inom SBK

 


J Ormkullens Hirvas

Jaktprov: 1:a, 2 * 2:a Ukl fält

Utställning: 1:a Junkl, 1:a Jkl, 2 * Cert, Ck, Cacib, res. Cacib, BIM

Hd: A/A

Övrigt: Genomförd viltsvinstest


Ormkullens Helix

Jaktprov: 2:a Ökl fjäll, 2 x 2:a Ökl fält, Eftersök Ökl. spår 10 vatten: 10 

Utställning: excellent Jkl 

Hd: A/A 

 


 

Ormkullens Hasse

Jaktprov: viltspår: godkänd anlagsklass med Hp, Ukl eftersök: sp: 10, va: 9

Utställning: 1:a Ukl.


 

Ormkullens Hauk (Norge) 

Utställning: 1:a m. HP valpklass, 1:a Ukl, 2:a Bhkl, Ck. 1:a Ökl, Ck, BIR, BIS 4

Hd: A/A

 


 

Ormkullens Henna

Jaktprov: Ökl eftersök va: 9, sp: 10

Utställning: 1:a, Hp Ukl, 1:a, Ck, 4:a btkl Ökl

Hd: A/A 

 


 

Ormkullens Hivi (Norge)

Jaktprov: 1: AK, 3 AK, fjäll

Utställning 1:a Ukl, 1:a Ukkl

Hd: A/A

 


 

Ormkullens Henkel

Jaktprov: Ökl eftersök sp: 10, va: 10, viltspår: godkänd anlagsklass

Utställning: 1:a, Hp, valpklass, 1:a Ökl

Hd: A/A 

 


 

Ormkullens Hely (Finland)

Utställning 2:a Ukl

Hd: A/A


 

J Ormkullens Hilla (Finland)

Jaktprov: 2:a Ökl skog, 3:a Ukl Junkkari, fält, Ukl eftersök va: 4 p

Utställning 1:a Ukl, 3* Cert, Ck, 2 * BIR, BIM

Hd: A/A

 


 

J Ormkullens Hannelore (Finland)

Jaktprov: 1:a Ökl, 1:a & 2:a Ukl fält, Ukl eftersök va: 4 p, Ökl eftersök va: 5

Utställning 1:a Ukl

Hd: A/A, Ad: 0


Ormkullens Häxa

Utställning: inofficiell utställning 1:a Ukl

 


Ormkullens Hajdi

Utställning 1:a Ukl, Hp, 1:a Ukkl.

Hd: A/A

Övrigt: genomförd MH inom SBK.