Om oss...

Micke och Titan

Micke:  är uppvuxen i en jägarfamilj med främst Engelska settrar så jakten över stående fågelhund började redan som  liten pojke. 1984 köpte jag min första egna hund, Engelska settern Nordfjällets Courage och 1988 köpte vi vår fösta korthåriga vorsteh, Arro som var den första hunden som jag startade på jaktprov med.

Arro var en duktig skogshund som gärna rapporterade och han var en duktig apportör men han hade dessvärre "torgskräck" och  trivdes därför inte på fjället, framför allt inte tillsammans med andra hundar och människor. Några 2:or i Ökl lyckades vi i alla fall ta på fjället.

Vi har jakthundar för att vi är jägare och har alltid prioriterat jakten före provverksamheten.  Jag jagar gärna på alla fältslag, och jagar nog lika mycket i skog som på fjäll men jakten på fjället är nog helt klart den största tjusningen...

Hundintresse består inte enbart av avel och jakt. Från början av 90-talet har jag arbetat aktivt inom Svenska vorstehklubben Malmfältens styrelse bl.a som ordförande under några års tid samt som funktionär i  SVK Malmfältens AU och Hund klubben Dundrets styrelse där jag sitter som ordförande sedan några års tid.  Jag är också auktiorserad jaktprovsdomare inom SVK.

Jeanette och Tigra

Jeanette: är uppvuxen med hundar av olika raser. Det började med en blandras som vi syskon hittade på en massa aktiviteter med, han blev bl.a vår draghund och vi gick dressyrkurser med honom. I slutet av 70 talet fick jag min första egna Siberian husky (som hette Varga) som jag inte bara använde som draghund utan även gick dressyrkurser med och tränade spår på brukshundklubben. Några år senare så tävlade jag aktivt inom nomesporten med som mest 8 spann. Mitt intresse för avel började i samband med de första huskykullarna och jag hann med 4 draghundskullar innan intresset för jakthundar "tog över" : ) 1988 såldes alla Siberians då vår dotter föddes och samtidigt köpte vi den första Korthåriga vorstehn, Arro.

Jag har under ett flertal år arbetat aktivt inom Svenska vorstehklubben Malmfältens AU med att arrangera utställningar och jaktprov och Hund klubben Dundret bland annat som dressyrinstruktör. Mitt stora intresse för hundars mentalitet gjorde att jag fick möjlighet att utbilda mig till "mentalbeskrivare" (testledare) inom SVK. Jag har sedan starten vid auktoriseringen i slutet av 90-talet/början av 2000 talet årligen utfört beskrivningar tillsammans med Svk-Malmfältens testledare fram till och med 2009 då SVK:s mentalbeskrivning "övergick" till Brukshundklubbens regi igen.